20. tra 2012.

Blagoje Bersa

BISTA: Blagoje Bersa
LOKACIJA: Britanski trg
AUTOR: Josip Poljan
GODINA: 1973.Blagoje Bersa [Dubrovnik, 1873. - Zagreb, 1934.] hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog. Kompoziciju učio na konzervatoriju u Zagrebu (Ivan pl. Zajc) i na konzervatoriju u Beču gdje je, uz kraće prekide, živio do 1919. godine kad je kao nastavnik kompozicije i instrumentacije došao na Konzervatorij u Zagreb. Najznačajniji je predstavnik hrvatske glazbene moderne, a kao odličan pedagog odgojio je niz hrvatskih kompozitora.Blagoje Bersa - Josip Poljan, 1973.

Blagoje Bersa - Josip Poljan, 1973.


Nema komentara:

Objavi komentar