29. tra 2012.

Fontana - Bolnica Vrapče

LOKACIJA: Bolnička ulica (ispred psihijatrijske bolnice Vrapče)
AUTOR: Zvonimir Kani
GODINA: 1945.Na mjestu današnjeg bazena prije je bila fontana koja je uklonjena. Nju je projektorao i izgradio, kao i bolnicu, u periodu 1877-1879. arhitekt Kuno Waidmann. Nakon Drugog svjetskog rata, prilikom obnove bolnice, prvotna fonatana je zamijenjena postojećim bazenom.

Fontana - Bolnica Vrapče

Fontana - Bolnica Vrapče


Nema komentara:

Objavi komentar