5. tra 2012.

Fontana - Trg hrvatskih velikana

LOKACIJA: Trg hrvatskih velikana
AUTOR: Stjepan Planić
GODINA: 1943.


Fontana - Trghrvatskih velikana

Fontana - Trg hrvatskih velikana

Fontana - Trg hrvatskih velikana

Fontana - Trg hrvatskih velikana

Fontana - Trg hrvatskih velikana


Nema komentara:

Objavi komentar