11. tra 2012.

Fran Kesterčanek

SKULPTURA: Fran Žaver Kesterčanek
LOKACIJA: Šumarski dom, Trg Mažuranića 11
AUTOR: Emil Bohutinsky
GODINA: 1936.Fran Žaver Kesterčanek jedan je od osnivača suvremenog šumarstva u Hrvatskoj na području nastave, šumarske upravne službe te stručne i znanstvene literature. Bio je profesor na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, urednik Šumarskog lista, upravitelj Šumarskog muzeja Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva, osnivač Hrvatskoga društva za gajenje lova i ribarstva te urednik njegova glasila.Fran Žaver Kesterčanek - Emil Bohutinsky, 1936.

Fran Žaver Kesterčanek - Emil Bohutinsky, 1936.


Nema komentara:

Objavi komentar