30. tra 2012.

Ivan Mirković

Ivan Mirković [Pag, 1893. - Split, 1988.] je Pučku školu pohađao u Pagu, a klasičnu gimnaziju u Zadru. Likovnu akademiju je polazio u Pragu u klasi Vlahe Bukovca i Otta Oskara Španiela. Najčešće je slikao ribarske motive i dalmatinske krajolike, a povremeno i mrtvu prirodu koristeći se pri tome raznim slikarskim tehnikama. Određeni broj njegovih slika nalazi se u sjedištu paške gradske uprave.

Bavio se i karikaturom, a od pedesetih godina XX. stoljeća intenzivnije se bavio i kiparstvom. U razdoblju od 1917. do 1959. godine u Splitu je imao dvanaest samostalnih izložbi slika, plastika i karikatura. Samostalno je izlagao u brojnim europskim gradovima, a sudjelovao je i na nizu skupnih izložbi. Imao je i dvije retrospektivne izložbe.

Izradio je memorijalne spomenike u Trogiru, Sinju, Podgori, Dugom Ratu, Visu, Pagu i Skopju. Ivan Mirkovć je često dolazio u Pag, a velika mu je želja bila da se u Pagu otvori galerija njegovih radova. Za tu namjenu Pagu je poklonio brojne slike i kipove. Izradio je kip Jurja Dalmatinca koji se nalazi na Branimirovoj obali i poprsje Bartula Kašića koje je postavljeno na Trgu Petra Krešimira IV u Pagu.

Djela ovdej prikazana:


Nema komentara:

Objavi komentar