16. tra 2012.

Kosta Angeli Radovani

Kosta Angeli RadovaniKosta Angeli Radovani [London, 1916. - Zagreb, 2002.], akademski kipar i grafičar.

Osnovnu i klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Kiparstvo je u periodu 1934-1938.g. studirao na Akademiji u Milanu te za vrijeme Drugog svjetskog rata na ALU u Zagrebu (kiparstvo kod Frane Kršinića, a grafiku kod Tomislava Krizmana). Jedan je od osnivača Zagrebačke akademije primijenjenih umjetnosti u Zagrebu gdje je bio i profesor 1950-1955. Bio je redoviti profesor na ALU u Sarajevu od 1977.g. nakon čega odlazi u penziju 1987.g. Redoviti je član HAZU od 1992.g.

Njegov je skulptorski rad obilježen snažnim osjećajem za masu i volumen. kojima gradi statične i monumentalne forme. U izboru tema uglavnom je vezan uz portret u ženski akt. Izradio je niz javnih spomenika posvećenih NOB-i, a i autor je rektorskog lanca Sveučilišta u Zagrebu (1969.).


Djela prikazana ovdje:


Nema komentara:

Objavi komentar