5. tra 2012.

Marija Jurić Zagorka

SKULPTURA: Marija Jurića Zagorka
LOKACIJA: Tkalčićeva ulica
AUTOR: Stjepan Gračan
GODINA: 1990.Marija Jurić Zagorka [Negovec kod Vrbovca, 1873. - Zagreb, 1957] bila je prva hrvatska profesionalna novinarka i jedna je od najčitanijih hrvatskih književnica. Jedno vrijeme je uređivala "Obzor". Pokrenula je i uređivala "Ženski list", prvi hrvatski časopis za žene, i "Hrvaticu". Borila se protiv društvene diskriminacije, mađarizacije i germanizacije te za prava žena. Potpora u književnosti i novinarskom radu bio joj je Josip Juraj Strossmayer, koji je nagovara na pisanje romana. Pisala je romane namijenjene široj publici u kojima isprepliće ljubavne priče s elementima nacionalne povijesti. Neka su njezina prozna djela dramatizirana i ekranizirana.

Marija Jurić Zagorka - Stjepan Gračan, 1990.

Marija Jurić Zagorka - Stjepan Gračan, 1990.

Marija Jurić Zagorka - Stjepan Gračan, 1990.


Nema komentara:

Objavi komentar