23. tra 2012.

Vanja Radauš

Vanja RadaušVanja Radauš [Vinkovci, 1906. - Zagreb, 1975.], hrvatski kipar, slikar i pisac. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Vinkovcima, a Akademiju likovnih umjetonsti u Zagrebu završio je 1938. godine. Studirao je u klasi slavnih profesora Rudolfa Valdeca, Ivana Meštrovića i Roberta Frangeša Mihanovića. Za vrijeme Drugog svjetskog rata sudjelovao je u NOB. Od 1945. godine bio je redoviti profesor na zagrebačkoj akademiji. Godine 1975. počinio je samoubojstvo, a uzrok smrti nije posve razjašnjen. Za života je objavio dvije zbirke pjesama, a nakon smrti su objavljena još neka njegova djela.

Djela ovdje prikazana:


Nema komentara:

Objavi komentar