9. tra 2012.

Većeslav Holjevac

SKULPTURA: Većeslav Holjevac
LOKACIJA: Avenija Večeslava Holjevca
AUTOR: Zvonimir Gračan
GODINA: 1994.Većeslav Holjevac [Karlovac, 1917. - Zagreb, 1970.], hrvatski političar i pisac, zagrebački gradonačelnik. Holjevac je član KP Jugoslavije od 1939. godine te je aktivan u NOB u Drugom svjetskom ratu (proglašen narodnim herojem 1952. godine). Od 1952-1962. godine Holjevac je bio gradonačelnik Zagreba i provodi velike urbanističke projekte (Zagreb "prelazi Savu"). Zalagao se za položaj hrvatskog jezika i naroda u Jugoslaviji zbog čega je 1967. isključen iz CK KPJ.


Većeslav Holjevac - Zvonimir Gračan

Većeslav Holjevac - Zvonimir Gračan

Većeslav Holjevac - Zvonimir Gračan

Većeslav Holjevac - Zvonimir Gračan


Nema komentara:

Objavi komentar