24. srp 2012.

Zagrebački kit

SKULPTURA: Spomenik zagrebačkom kitu
LOKACIJA: Aleja Seljačke bune, Podsused
AUTOR: Zdenko Šlibar
GODINA: 2001.Na širokom području današnjeg Zagreba te uz rub zagrebačke gore prije 12-15 milijuna godina nalazilo se Panonsko more. Na današnjim zapadnim obroncima Medvednice još su prije 150 godina sakupljači starina pronalazili mnoštvo okamenjenih riba i biljaka, a u drugoj polovici 19. stoljeća i ostatke morskog sisavca, mladunče kita. Ostaci kostura kita otkrili su do tada nepoznatu vrstu pa taj nalaz u stručnoj paleontološkoj literaturi dobiva naziv lat. Mesocetus agrami (Zagrebački kit).

Ostatke kita prvi je, u nekadašnjem kamenolomu, pronašao Mijo Sabljar, latinsko ime - mesocetus agrami dao mu je geolog Đuro Pilar. Skulptura Zagrebačkog kita u izradi Zdenka Šlibara izložena je 22. travnja 2001. godine.

Spomenik zagrebačkom kitu - Zdenko Šlibar, 2001.

Spomenik zagrebačkom kitu - Zdenko Šlibar, 2001.


Nema komentara:

Objavi komentar