29. lip 2013.

Nikola Tesla

SKULPTURA: Nikola Tesla
LOKACIJA: Božidarevićeva 13 (RIZ d.d.)
AUTOR: Velibor Mačukatin
GODINA: 1954. postavljeno 1960.Nikola Tesla [Smiljan, 1856. - New York, 1943.] je hrvatski izumitelj i istraživač svjetskog glasa koji je izumio rotirajuće magnetsko polje i uveo višefazne sustave za prijenos električne energije, a u čiju čast je i međunarodna jedinica (T) za magnetsku indukciju dobila ime (tesla).

Nikola Tesla - Velibor Mačukatin, 1954.

Nikola Tesla - Velibor Mačukatin, 1954.   Nikola Tesla - Velibor Mačukatin, 1954.

Na žalost, ovaj spomenik Tesli nalazi se unutar ograđenog kruga tvornice RIZ odašiljači d.d. i može je se vidjeti samo iz daljine kroz ogradu.

Nema komentara:

Objavi komentar