6. srp 2013.

Eugen Podaubski

PLOČA: Eugen Podaubski
LOKACIJA: Heinzelova 55 (Veterinarski fakultet)
GODINA: 1930., prenesena 1959.PRIGODOM PROSLAVE DESETE GODIŠNJICE OPSTANKA KLUBA, U SPOMEN SVOME PROFESORU EUGENU PODAUBSKOMU, ZA VELIKE ZASLUGE I POŽRTVOVNI RAD NA OVOM FAKULTETU PODIŽE OVU PLOČU KLUB STUDENATA VETERINARSKE MEDICINE 1930. OVAMO PRENESENA IZ STAROG FAKULTETA GOD. 1959.


Nema komentara:

Objavi komentar