7. srp 2013.

Filip Kaušić

PLOČA: Filip Kaušić
LOKACIJA: Jezuitski trg 4 (Galerija Klovićevi dvori)
GODINA: 1994.P. PHILIPPO KAVSIC S.J. 1618.-1673. CROATAE BURGENLANDENSI, UNIVERSITATIS STUDIORUM ZAGREABIENSIS PRIMO RECTORI ANNO 325. RECURRENTE 1669.

FILIPU KAUŠIĆU S.J. 1618.-1673. GRADIŠĆANSKOM HRVATU, PRVOM REKTORU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU POVODOM 325. OBLJETNICE 1669.

AUSTRIJSKO HRVATSKO DRUŠTVO 1994.


Nema komentara:

Objavi komentar