7. srp 2013.

Stjepan Bakšić

PLOČA: Stjepan Bakšić
LOKACIJA: Kaptol 8
GODINA: 1989.U OVOM JE DVORU ŽIVIO TEOLOG I PUBLICIST KANONIK STJEPAN BAKŠIĆ (1889.-1963.). O STOLJETINCI ROĐENJA SPOMEN-PLOČU POSTAVILI: KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, PRVOSTOLNI KAPTOL I TJEDNIK GLAS KONCILA


Nema komentara:

Objavi komentar