7. srp 2013.

Stjepan Radić

PLOČA: Stjepan Radić
LOKACIJA: Hercegovačka 131
GODINA: 1971.U OVOJ KUĆI ŽIVIO JE I UMRO 8. KOLOVOZA 1928. OSNIVAČ HRVATSKOG SELJAČKOG POKRETA STJEPAN RADIĆ.
VELIKOM HRVATSKOM SINU U SPOMEN OVU PLOČU PODIŽU HRVATSKI SVEUČILIŠTARCI, 8. KOLOVOZA 1971.


Nema komentara:

Objavi komentar