Fontane

Fontane i zdenci

U stručnoj literaturi fontane se prema građevnom tipu (načinu pritjecanja vode) dijele na:
  • fontane gljive (voda se s vrha cijedi i otječe)
  • fontane vodoskoke(voda ide uvis)
  • kaskadne fontane (voda se prelijeva iz bazena u bazen),
  • fontane ribnjaci (mirna vodena površina),
  • fontane zdenci (voda je do kruništa zdenca),
  • česme (iz njih voda izvire i teče).
Neke od dolje navedenih fontana lako se može kategorizirati prema spomenutoj podjelji, ali za neke je to teže ili gotovo nemoguće napraviti jer bi po svojim karakteristikama mogle spadati u više kategorija. Stoga ovdje (barem ne za sada) nije napravljena ovakva podjela već su sve fontane popisane i stavljene u jedinstvenu listu.