Skulpture

Skulpture


Reljefi


Izdvojeno

Aleja skulptura - Savski nasip

Grad mladih - Granešina

Park skulptura - ALU

  • Dijana - Frano Kršinić, 1927.
  • Jedra - Šime Vulas, 2002.
  • Meta - Valerije Michieli Tomić, 1963.
  • Stup života - Robert Frangeš Hihanović, 1922.
  • Udovica - Ivan Meštrović, 1908.

Park skulptura - Aquarius

Park skulptura - Gajnice

Park skulptura - Mladost

Muzej suvremene umjetnosti - Richter