web statistics

Akademik Frano Kršinić

Omnia Akademici

Siječnja 1982 bio praški student zagrebački profesor na akademiji likovnih umjetnosti i rektor sveučilišta u zagrebu.

Akademik frano kršinić. Predaje na muzičkoj akademiji sveučilišta u zagrebu najprije teoretske predmete a potom kompoziciju. Ante glibota potpredsjednik europske akademije znanosti umjetnosti i književnosti. Akademik i akademski kipar frano kršinić lumbarda na korčuli 24. Akademik i akademski kipar frano kršinić lumbarda na korčuli 1897.

Bio je i predsjednik znanstvenog vijeća hazu za prirodoznanstvena istraživanja jadrana. Akademik i doktor prirodnih znanosti iz područja biologije frano kršinić nije čovjek koji je protiv novih projekta ali dodaje kad je riječ o aktualnim bušotinama u jadranu mora reći istinu stručnjak je za zooplanktonsku i dubokomorsku zajednicu. Frano kršinić je pronađeno 3 rezultata. Frano kršinić hrvaški biolog pedagog in akademik 1947 lumbarda.

Siječnja 1982 praški student zagrebački profesor na akademiji likovnih umjetnosti i rektor svojom lirskom dušom uronjen u rodni kraj a s umjetničkim i pedagoškim radom ostvarenim u zagrebu suptilnu je oblikovnu formu zapečatio umjetničkim djelovanjem više od pola stoljeća u. 1948 diplomirao je kompoziciju na muzičkoj akademiji sveučilišta u zagrebu u razredu stanka horvata a usavršavao se kod marina zuccherija u milanu u studio di fonologia musicale della rai. Je član hrvaške akademije znanosti in umetnosti. Zagreb 1982 školovao se u pragu gdje se uglavnom izdržavao klesanjem portreta i figura za druge kipare a u zagrebu je kao vrhunski pedagog profesor akademije likovnih umjetnosti i rektor više od pola stoljeća odgajao cijele generacije kipara.

Zvonimir šeparović član europske akademije znanosti i umjetnosti. Ante sekulić dopisni član hazu a. Siječnja 1982 praški student zagrebački profesor na akademiji likovnih umjetnosti i rektor svojom lirskom dušom uronjen u rodni kraj a s umjetničkim i pedagoškim radom ostvarenim u zagrebu suptilnu je oblikovnu formu zapečatio umjetničkim djelovanjem više od pola stoljeća u. Akademik i akademski kipar frano kršinić lumbarda na korčuli 24.

Kršinić je predavatelj na naravoslovno matematični fakulteti v zagrebu.