web statistics

Andrija Medulić Djela

January 2012 Valentino S Blog

Andrea schiavone ili andrea meldola kod nas poznatiji kao andrija medulić kasnorenesansni je slikar rođen u zadru negdje između 1510.

Andrija medulić djela. Zadar ili nadin 1510 1515 mletci 1. Ivan meštrović vrpolje 15. South bend indiana sad 16. Hrvatska renesansa katalog izložbe.

U bečkom kunsthistoriches musemu firentinskim uffizi i galeriji pitti te po venecijanskim crkvama i ustanovama. Arte veneta 2004 61 str. Venecija 1563 renesansni slikar i grafičar jedan od najistaknutijih predstavnika talijanskog manirizma. Siječnja 1962 bio je hrvatski kipar arhitekt i književnik.

Andrija medulić privatna zbirka. U hrvatskoj nema puno medulićevih djela. Prosinca 1563 hrvatsko talijanski renesansni slikar i grafičar jedan od najistaknutijih predstavnika talijanskog manirizma. Meldolla i schiavone kao ni kronologije i atribuiranja pojedinih djela.

O njegovu životu u zadru znamo relativno malo kao i o tome kada i kako je otišao u veneciju. Meštrović ivan hrvatski kipar i arhitekt vrpolje u slavoniji 15. 1962 od djetinjstva rezbario u drvu. Kao mlađi suvremenik julija klovića pripadao je tizianovom krugu a svojim manirizmom preteča je baroka.

Još uvijek u stručnoj literaturi doduše manje talijanskoj nailazimo na podatak da je rođen između 1510. Schiavoneova djela se danas čuvaju u najpoznatijim evropskim muzejima i galerijama. Izbor djela iz zbirke starih majstora galerije umjetnina katalog izložbe. Djela razasuta po svijetu.

U veneciji je bio jedan od prvih i glavnih promicatelja i vrhunskih slikara manirističkog slikarstva. Nakon kraćega naukovanja u klesarskoj radionici pavla bilinića u splitu otišao je u beč. Kao mlađi suvremenik julija klovića radio je uglavnom u veneciji. Andrija medulić zadar o.

Andrija medulić schiavone andrea meldolla schiavone zadar 1510 1515. Dipinti di andrea schiavone da palazzo savorgnan. Ondje se isprva školovao kod otta königa potom na akademiji 1901 06 gdje su mu profesori bili edmund hellmer i hans bitterlich a poslije i. Mleci 1563 mletački maniristički slikar i grafičar.

Hrvatski oblik umjetnikova prezimena medulić nije nigdje u dokumentima sačuvan. Bio je najistaknutiji kipar hrvatske moderne skulpture i svojedobno vodeća ličnost umjetničkoga života u zagrebu školovao se u klesarskoj radionici pavla bilinića u splitu i na akademiji u beču gdje se formirao pod utjecajem secesije. Meldolla ili neku varijantu a preselili su se u dalmaciju u vojnoj službi mletačke republike. 1883 south bend sad 16.

Andrija medulić sigurno je rođen u zadru što je potvrdila njegova oporuka a sam se nazivao schiavone.