web statistics

Dragutin Domjanić Zdrava Marija

Osnovna Skola Dragutina Domjanica Zagreb Naslovnica

Sklonidba riječi opetovanje 3.

Dragutin domjanić zdrava marija. Godine u krčima kod sela adamovec malo dalje od donje zeline samo 20 ak kilometara udaljenom od zagreba. Hrastovački nokturno kaj da počmem moja draga mati smrt i betek to je sinek tvoj. Vozi za vozom se voz cesta polahko zavija stari zazvonel je zvon. Fala kaj bele rože krvave ciklame zdrava marija antun gustav matoš.

Svileno seno diši prešli su črni oblaki lepo smo spravili vse doma smo taki. Hlad je od cirkve na strmom joj krovu golubov bela su sela se jata. Vozi za vozom se voz cesta polahko zavija stari zazvonel je zvon. Svileno seno diši prešli su črni oblaki lepo smo spravili vse doma smo taki.

Dugi taj dan je bil vruć veter sad tih se zdigava ziblje nagiblje se voz kak da se plava. 28 04 1 medijska kultura kazalište. Dragutin domjanić poznati je hrvatski pjesnik i pravnik i jedan od najuglednijih pjesnika kajkavskog dijalekta. Vazda sam maštao odviše snivao života ni mladosti nisam uživao.

Zagreb i njegova okolica dragutin domjanić. Vrste riječi opetovanje 2. Vozi za vozom se voz cesta polahko zavija stari zazvonel je zvon. Prijeđi na navigaciju prijeđi na pretraživanje.

Vozi za vozom se voz cesta polahko zavija stari zazvonel je zvon. Svileno seno diši prešli su črni oblaki lepo smo spravili vse doma smo taki. Dugi taj dan je bil vruć veter sad tih se zdigava. Dragutin domjanić poznati je hrvatski pjesnik i pravnik i jedan od najuglednijih pjesnika kajkavskog dijalekta.

05 05 1 dubravko ivančan haiku 2 fran mažuranić miš. 21 04 1 dragutin domjanić zdrava marija 2 čitanje i krasnoslov tekstova i pjesama pisanih dijalektnom književnošću. Svileno seno diši prešli su črni oblaki lepo smo spravili vse doma smo taki. Dugi taj dan je bil vruć veter sad tih se zdigava ziblje nagiblje se voz kak da se plava.

Godine u krčima kod sela adamovec malo dalje od donje zeline samo 20 ak kilometara udaljenom od zagreba. Svileno seno diši prešli su črni oblaki lepo smo spravili vse doma smo taki. Tihi varoš klinčeci žarki čez oblok visiju čisto nad težka okovana vrata.