web statistics

Frano Kršinić Djela

Vlaho Bukovac I Frano Krsinic U Postavu Galerije Remek Djela

Studijskom izložbom frano kršinić iz fundusa zagrebačke moderne galerije ova ugledna muzejska institucija obilježava 120.

Frano kršinić djela. Vlaho bukovac 1855. Bio je najistaknutiji kipar hrvatske moderne skulpture i svojedobno vodeća ličnost umjetničkoga života u zagrebu školovao se u klesarskoj radionici pavla bilinića u splitu i na akademiji u beču gdje se formirao pod utjecajem secesije. South bend indiana sad 16. Kršinić frano fran frane franjo kipar lumbarda 24.

Hrvatski kipar rođen 24. 1962 od djetinjstva rezbario u drvu. Prosinca u studiju moderne galerije josip račić. Akademik i akademski kipar frano kršinić lumbarda na korčuli 1897.

Hrvatski akademski kipar frano kršinić autor je nekoliko značajnih djela koje možemo vidjeti u gradu zagrebu. Frano kršinić lumbarda na korčuli 24. životopis djetinjstvo i školovanje. U korčuli učio klesarstvo u oca kamenara i klesarskom odjelu zanatske škole 1909 12 potom završio kiparsko kamenarsku školu u hořicama 1916 q.

Vlahov djed talijanski mornar giuseppe fagioni sklonivši se jednom prilikom od nevremena u cavtatskoj luci odlučio je tu. Godišnjicu rođenja i 35. Gareljić je dodala kako je kršinić svoj bogati kiparski opus upotpunio i dobro oblikovanim portretnim djelima kojima se afirmira kao vrstan portretist kao što su djela kipar meštrović iz 1933 kipar oz 1938. Kršinić se rodio 24.

Ondje se isprva školovao kod otta königa potom na akademiji 1901 06 gdje su mu profesori bili edmund hellmer i hans bitterlich a poslije i. Siječnja 1962 bio je hrvatski kipar arhitekt i književnik. Vlaho bukovac rođen je 4. Duga kamenoklesarska tradicija u obitelji ostavila mu je u nasljeđe siguran i neposredan odnos prema kamenu.

Portret ante starčevića iz 1942. Siječnja 1982 hrvatski kipar. Godišnjicu smrti jednog od najznačajnijih kipara iz ovog dijela svijeta. U djedovoj kući u zaseoku žabnjak službeno lumbarda na korčuli kao prvo dijete marije dračevac 1882 1917 i roka zvanog franje tindir 1872 1938.

Meštrović ivan hrvatski kipar i arhitekt vrpolje u slavoniji 15. Nakon kraćega naukovanja u klesarskoj radionici pavla bilinića u splitu otišao je u beč. I portret stjepana radića iz 1970. Studijska izložba frano kršinić iz fundusa moderne galerije u povodu 120.

Kada ocijenila je rukopis uspješno prilagođava karakteru portretiranih osoba. Godišnjice smrti tog istaknutog modernog hrvatskog kipara otvara se u 19. 1883 south bend sad 16. Kocian i alu u pragu 1920 j.

Godišnjice rođenja i 35. Srpnja 1897 zagreb 1. Ivan meštrović vrpolje 15. 1897 zagreb 1.

U lumbardi na korčuli.