web statistics

Hazu Bih članovi

Hazu Hrvatska Akademija Za Znanost I Umjetnost

Predsjednik znanstveno vijeće za kristalografiju hazu hrvatska kristalografska zajednica 24 06 2009.

Hazu bih članovi. U širi sastav razreda ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici. U bivšoj jugoslavenskoj republici u zemlji postoje i akademija nauka i umjetnosti republike srpske te bošnjačka akademija nauka i. U hazu bih postoje razredi za društvene znanosti za humanističke znanosti za prirodne znanosti za medicinske znanosti. U širi sastav razreda ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

U bih je nedavno osnovana hrvatska akademija za znanost i umjetnosti hazu bih što je odraz društvene realnosti te zemlje. U hazu bih postoje razredi za društvene znanosti za humanističke znanosti za prirodne znanosti za medicinske znanosti za književnost i filološke znanosti za tehničke znanosti za umjetnosti te odbori za hrvatski narod u dijaspori i za ekumenske i međureligijske. Imali smo 13 matičara. 385 0 1 48 19 979.

Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti bih utemeljili su matičari. Jedino matičari ili akademici mogu birati akademike. Hazu bih na izbornoj skupštini je potvrdio članove mirka tomića s pravnog fakulteta iz mostara božu žepića s pravnog fakulteta mostar franu ljubića s ekonomskog fakulteta stjepu andića s ekonomskog fakulteta iz sarajeva. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trg nikole šubića zrinskog 11 10000 zagreb telefon.

U ovoj kategoriji nalaze se akademici hazu koji su prethodno bili u kategoriji kategorija hrvatski akademici no kako je ta kategorija neprecizna odnosi se i na hrvate koji su članovi bilo koje akademije na svijetu i na redovite članove hazu koji ne moraju biti hrvati napravili smo dvije kategorije akademici hazu i hrvatski akademici tako da postoji prikladan način znati putem. Uz akademiju anubih koja je osnovana 1966. Redoviti član razred za matematičke fizičke i kemijske znanosti 20 05 2004. Hazu bih su osnovali matičari članovi anu bih anu rs i hazu iz zagreba.

385 0 1 48 95 111 telefaks. Doduše još uvek se ne zna kako će se tačno ta akademija zvati budući da hrvati u svojoj matici već imaju hrvatsku akademiju znanosti i umetnosti hazu tako da je u igri nekoliko imena počev od hazu u bih preko nekih drugih naziva u kojima centralno mesto ima prefiks hrvatska do imena hercegbosanska akademija znanosti i umjetnosti što bi bilo isto što i hazu s tim da u.