web statistics

Hazu Broj članova

Hazu Hrvatska Akademija Znanosti I Umjetnosti Organizacija I

Stoga će hazu nastojati smanjiti broj redovitih članova pa nijedan od devet akademijinih razreda neće popuniti maksimalni broj mogućih članova i ostavit će slobodno barem jedno mjesto.

Hazu broj članova. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti hazu u četvrtak održala je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano 10 novih redovitih članova 8 dopisnih članova i 11 članova suradnika a ponovno je izabrano 6 dosadašnjih članova suradnika a među danas izabranima brojni su ugledni znanstvenici i umjetnici iz zemlje i inozemstva. Za redovitoga člana može biti izabran znanstvenik ili umjetnik državljanin republike hrvatske čiji su rezultati i dometi na polju znanosti ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti. Na svečanosti proglašenja 36 novih i četiri reizabrana člana akademije 12. Svibnja nove članove a među ukupno 38 kandidata akademici će odlučivati i o izboru 11 novih redovitih članova te hrvatske najviše znanstvene i kulturne ustanove.

Glavna su akademijina tijela. Godine sa 16 redovitih članova dok ih je danas 160. Redoviti članovi imaju pravo na naslov akademik i oni su u stalnom radnom sastavu akademije. Akademija je započela 1866.

Skupština akademije koju čine svi redoviti članovi predsjedništvo koje je izvršni organ skupštine predsjedništvo čine. Akademik kusić podsjetio je kako je bilo i nekih prijepora oko izbora novih članova hazu što smatra objektivnom teškoćom jer ima puno kvalitetnih kandidata a broj članova akademije je ograničen. Ulazak novih članova važan je za hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti i za ulogu koju će akademija imati u razvoju i usmjeravanju procesa u hrvatskome društvu i državi u ovim prijelomnim vremenima krize i ulaska. Lipnja govorio je predsjednik hazu akademik zvonko kusić a za tu je vanu prigodu istaknuo.

Novosti će biti i u nominacijskom postupku pa je predsjedništvo hazu razredima preporučilo da kandidate za nove članove prije glasanja o njima zajednički razmotre na zajedničkim sjednicama sa. 2 predsjedništvo akademije utvrđuje za svaku izbornu skupštinu broj dopisnih članova izvan republike hrvatske i broj dopisnih članova iz republike hrvatske. 01 89 17 mostar 30 11 2017 izjava hrvatske akademije za znanost i umjetnost u bosni i hercegovini povodom presude međunarodnog kaznenog suda za bivšu jugoslaviju u predmetu prlić i ostali konačnu presudu međunarodnog kaznenog suda za bivšu jugoslaviju jadranku prliću bruni. Redoviti članovi akademije tako će na izbornoj skupštini u palači hazu očitovati o predloženim kandidatima za redovite i dopisne članove a.

članovi uprave tajnici razreda i određeni broj redovitih članova petorica koje bira skupština između članova onih razreda koji nisu zastupljeni u upravi akademije. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti hazu birat će na skupštini 12. 1 akademija može imati do 160 redovitih članova do 160 dopisnih članova i do 100 članova suradnika.