web statistics

Likovna Analiza Skulpture

Skulptura

Rikazuje hrvatsku spisatelji u mariju juri zagorku.

Likovna analiza skulpture. Oplošje skulpture čine zaobljene napete plohe koje kontinuirano prelaze jedna u drugu. Pietà je prvo slavno djelo michelangela i ujedno prvo potpisano djelo ovog najvećeg umjetnika visoke renesanse. Petra u rimu 1497. Usporedba uključuje grafičku analizu vizualno taktilne pojmove no ne ulazi u interpretaciju značenja.

Analiza likovnog djela 1. Odnos svjetla i sjene takav je da sjena prati zatvorenost i zaobljenost svakog pojedinog oblika s blagim i mekim. Vanjski osoba bronca metal skulptura umjetnost skulpture umjetnost arhitektura ljudi osoba piletina računalo stupanj. Sastavljena je od dviju velikih masa koje su spojene u cjelovitu kompoziciju.

Analiza likovnog djela 2. Pripada žanru portreta uz elemente enterijera. Sastavljena je od dviju velikih masa koje su spojene u cjelovitu kompoziciju. Skulpturu je naručio francuski kardinal za svoju grobnu kapelu u crkvi sv.

Analiza skulpture 8 pitanja by kristinar last updated. Tema je do tada bila slabo poznata u italiji i uklopila se u sve jače štovanje gospe u italiji 15. Jul 5 2016 total attempts. Skulptura je puna plastika.

1228 questions all questions 5 questions 6 questions 7 questions 8 questions. Jan van eyck. Tijekom prezentacije tumače se pojmovi vezani uz likovnu analizu a na primjeru dva djela provjerava se način rada fotografija i prezentira se cjelvita analiza slika. Arnolfini i njegova žena ulje na dasci 82 2 60 cm 1434 nacionalna galerija london 4.

Oplošje skulpture čine zaobljene napete plohe koje kontinuirano prelaze jedna u drugu. Analiza skulpture analiziram skulpturu marije juri zagorke hrvatskog kipara stjepana graana nastale 1991. Likovna umjetnost 1. Slika prikazije bračni par arnolfini u enterijeru.

Komparacija paleolitske skulpture venera willendorfska i zmijske božice s krete. Analiza skulptura je puna plastika.