web statistics

Urudžbeni Trg Stjepana Radića

Http Web Zagreb Hr Sjednice 2013 Big Attach 2013 Nsf 0 Ed9a18d049e1bd2bc1257ca7002f164b File 06 Prilozi 20upu 20radnicka 20slavonska Osim 20zaklj2 Pdf

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja adresa.

Urudžbeni trg stjepana radića. Centrala gradske uprave 01 610 1111 ili s mobitela 111. 01 610 1188 fax. Zagreb trg stjepana radića 1 ii tel. Trg stjepana radića 1 47220 vojnić oib 34803293727 datum.

Mmljp zagreb hr ured za zastupanje. Ponuda se dostavlja naručitelju neposredno na urudžbeni zapisnik kod naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja mjesto dostave ponude. Vode pisarovina d o o trg stjepana radića 13 10451 pisarovina otvaranje ponuda nije javno 5. Ponedjeljak petak 7 30 15 30 sati adresa.

Ulica republike austrije 20 10000 zagreb. Odluka o izradi ii. Način dostave ponude. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvarati na adresu.

Trg stjepana radića 4. Poštom na adresu općina kravarsko trg stjepana radića 1 10413 kravarsko ili osobno na urudžbeni do 15 08 2016. U skladu sa člankom 3 zakona o fiskalnoj odgovornosti nn 139 10 i člankom 1 uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila nn 78 11 direktor vojnić krnjak komunalca d o o. Koncertna dvorana vatroslava lisinskog zagreb trg stjepana radića 4 preporučenom pošiljkom ili neposredno na urudžbeni zapisnik u sobu broj 120.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom. Godine koncertna dvorana. Zagreb trg stjepana radića 1 iii tel. Trg stjepana radića 1 10000 zagreb iban.

U skladu sa člankom 3 zakona o fiskalnoj odgovornosti nn 139 10 i člankom 1 uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila nn 78 11 direktor vojnić krnjak komunalca d o o. Ured gradonacelnika zagreb hr ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava sjedište. Na temelju pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama službeni glasnik grada zagreba 16 15 5 16 i 18 16 te odluke upravnog vijeća koncertne dvorane vatroslava lisinskog od 21. Uredovno radno vrijeme i kontakti.

01 610 1088 odjel za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu grada.